Ponudbeni predračun

Izvedeli in spoznali boste vse, kar potrebujete za pripravo ponudbenega predračuna

  • katera tveganja ob prevzemu posla je potrebno prepoznati in kako jih analizirati
  • Kako pravilno upoštevati razpisne pogoje investitorja, ter kakšne pasti se skrivajo v določilih (podrobnostih)
  • problem adaptacijskih del in prikritih težav prevzetih poslov
  • kateri so kalkulativni elementi, kako jih upoštevati in uporabiti
  • praktični primeri kalkulacij ter uporaba cenikov za pripravo ponudb
  • pregled ponudbe pred oddajo
Ponudbeni predračun