Primerjava prispelih podnudb

Cening Investor

Primerjava prispelih podnudb z Cening Analitikom

Cening Analitik omogoča, da medsebojno primerjajte prispele ponudbe po posameznih postavkah

  • Primerjajte ceno storitve:
    katera ponudba je cenejša oz. dražja?
  • Preverite opis storitve:
    ali ponudbe vsebujejo opise, ki so bili predvideni ali pa so bili le ti spremenjeni?