Popis del

popis del

Hitro in enostavno izdelajte popis predvidenih del:

  • Uporabite opise in cene postavk Ceninga
  • Dodajaje svoje in prilagajajte vse postavke Ceninga
  • Možnost prikaza predizmer oz. izračuna količin
  • Poljubna glava
  • Podatki o projektu
  • Kompaktna (vse postavke si sledijo ena za drugo) in Razširjena oblika (vsaka vrsta del se začne na svoji strani)

Želite več? Naj vam pomagamo doseči boljše rezultate