Obračunske situacije

situacija

Mesečne obračunske situacije, z upoštevanimi:

  • vrednost izvedenih del dosedaj
  • popust
  • avansi
  • zadržana sredstva
  • ddv
  • pretekle situacije