Cening Obračun: Samodejni obračun na podlagi ponudbe

Cening Obračun – Gradbena knjiga

preprosto vodenje gradbene knjige in samodejni obračuni

Olajša in poenostavi vodenje gradbene knjige saj pohitri delo, odpravlja napake pri računih… Da pa je vse kar se da hitro, se obračunske situacije izdelujejo samodejno:

  • Samodejna priprava obračunskih listov na podlagi ponudbe
  • Vodenje gradbene knjige: vnos količin, obitkov, opomb, slik
  • Samodejne obračunske situacije

Princip 1,2,3: 1: samodejni prenos ponudbe v knjigo, 2: vnos mesečnih količin, odbitkov, opomb, 3:samodejni obračun – situacije in računi

Za situacijo ali račun so potrebni le trije koraki:

1 Postavke Obračun prenese iz ponudbe, ki je bila pripravljena v kateri koli obliki: bodisi s Ceningom ali Excelom. Tako dobimo tooliko listov obračunske knjige kot je postavk.

postavke iz ponudbe

2 Na pripravljene obračunske liste vnašamo:

  • količine in odbitke, ki jih lahko komentiramo
  • opombe
  • slike
1
2
3
obračunski list
1

Vnos količin in odbitkov s komentarji

2

Dodatne opombe in razlage

3

Slike s komentarji

3 Situacije, Računi, Obračunski listi pripravljeni za tisk. Nobenih dodatnih korakov ali nastavitev: kliknite in natisnite.

Situacije in Racuni

Zanima me, pokličite me