Izdelava projektantskega predračuna

projektantski predracun

Prihranite pri času izdelave projektantskega popisa in predračuna, uporabite priložene opise postavk in pripadajoče cene, zagotovite točnost izračuna.

  • Uporabite opise in cene postavk Ceninga
  • Dodajaje svoje in prilagajajte vse postavke Ceninga
  • Avtomatsko se vam seštevajo in množijo cene
  • Avtomatizirana izdelava rekapitulacij
  • Možnost prikaza predizmer oz. izračuna količin
  • Poljubna glava
  • Podatki o projektu
  • Kompaktna (vse postavke si sledijo ena za drugo) in Razširjena oblika (vsaka vrsta del se začne na svoji strani)