Seminarji

Na seminarjih osvojite praktična znanja o:

Obračun izvršenih del

Kako doseči, da se investitor obveže plačati opravljena dela? Kdaj so vse obveznosti pogodbenih partnerjev zaključene?


Gradbena pogodba

Kako prepoznati glavne pogodbene elemente in njihovo morebitno škodljivost. Kako doseči, da bo pogodba poštena za vse sodelujoče?


Ponudbeni predračun

Izvedeli in spoznali boste vse, kar potrebujete za pripravo ponudbenega predračuna