Cening Novosti

78

Novih funkcij prinašajo letošnji programi Cening

380

Povsem novih popisov in cen

Cening izide enkrat letno (nazadnje november 2016) in vsako leto prinaša posodobljene podatke (vse cene) in nove aktualne popise ter nove in izbljšane funkcije programov.

Nekaj ključnih novosti letošnjih programov:

Cening Biznis:

 • Večnivojskost

  Sedaj ni več nujno potrebno, da se vsaka postavka nahaja v svoji kategoriji in podkategoriji. Lahko je v ene ali petih, tako za ustvarjanje novega dokumenta ali uvoz iz Excela.

  Tako so sedaj postavli vsi dokumenti, njih izpisi in rekapitulacije več nivojski.

 • Sestavljena postavka

  Sestavljena postavka – sestavka, ki vsebuje več elementov: njen uvoz, izvoz

 • Svetovalec cen

  Še dodatno izboljšan svetovalec cen: zna iskati tudi cene za posamezne elemente sestavljene postavke

 • Dodaten prikaz popusta

  Sedaj lahko pri vsaki postavki izpišemo višino podanega popusta…

 • In še in še

Cening Obračun:

 • Večnivojskost

  Sedaj ni več nujno potrebno, da se vsaka postavka nahaja v svoji kategoriji in podkategoriji. Lahko je v ene ali petih, tako za ustvarjanje novega dokumenta ali uvoz iz Excela.

  Tako so sedaj postavli vsi dokumenti, njih izpisi in rekapitulacije več nivojski.

 • Več dela manj dela

  V pregledni obliki si lahko ogledamo višino opravljenih del: ali so nastopila več dela, manj dela ali dodatna dela.

 • Odgovorni konservator

  Za zaščitene objekte, kjer je potrebno soglasje nadzornega konservatorja je dodana poenostavljena možnost njegovega navajanja na vsakem obračunskem listu.

 • Dodajanje več slik in pojasnil na list

  Doda se lahko več slik in pojasnil še enostavneje na vsak obračunski list.

 • In še in še