Gradbena knjiga

Tečaj omogoča osvojitev znanj o gradbeni knjigi in obračunu; tako boste usposobljeni za samostojno vodenje gradbene knjige in pripravo obračuna izvršenih del.

  • Zakaj in kdaj voditi gradbeno knjigo
  • Kaj je gradbena knjiga, kaj je obračun; kaj, kam, kako
  • Vodenje gradbene knjige s programom Cening Obračun
  • Praktični primer gradbene knjige in obračuna
  • Kritične situacije pri vodenju gradbene knjige
  • Izzivi in problemi pri delu: sprmembe, dodatna dela, nesoglasja
  • Praktična vprašanja in odgovori

Tečaj poteka 5 šolskih ur, v majhni skupini, s prenosniki. Lahko prinesete svojega.

cening tecaj