Izvedba razpisa

Izvedite razpis s pomočjo Ceninga:

  • Uporabite izdelani popis
  • Razpošljete povpraševanje
  • Ponudniki vrnejo svoje ponudbe s cenami
  • Primerjate cene z Cening oceno
  • Medsebojno analizirajte prispele ponudbe