Trajanje del

Časi – trajanje del

  • Uporaba predvidenih časov postavk Ceninga:
  • Ugotovite trajanje posamezne storitve
  • Predvidite število delovnih ur projekta