Izdelava Ponudbenega predračuna

ponudba

Prihranite pri času izdelave predračunov, uporabite priložene opise postavk in pripadajoče cene, zagotovite točnost izračuna.

  • Uporabite opise in cene postavk Ceninga
  • Dodajaje svoje in prilagajajte vse postavke Ceninga
  • Avtomatsko se vam seštevajo in množijo cene
  • Izpis samo vrednosti materiala ali dela (če delate z naročnikovim materialom)
  • Izpis trajanja – časov
  • Obračun poljubnega davka
  • Avtomatizirana izdelava rekapitulacij
  • Možnost prikaza predizmer oz. izračuna količin