Gradbena pogodba

Kako prepoznati glavne pogodbene elemente in njihovo morebitno škodljivost. Kako doseči, da bo pogodba poštena za vse sodelujoče?

  • kako upoštevati ponudbeni predračun in njegovo opcijo
  • oblikovanje cen za dodatna in režiska dela
  • obračun pavšala
  • kakšni so sestavni deli pogodbe
  • posebnosti podizvajalske pogodbe
  • pravice in dolžnosti izvajalca ob uvedbi v posel
  • rok končanja del, pogodbena kazen
  • garancija za dobro izvršena dela
Gradbena pogodba