Obračun izvršenih del

Kako doseči, da se investitor obveže plačati opravljena dela? Kdaj so vse obveznosti pogodbenih partnerjev zaključene?

  • vpliv pogodbe in ponudbenega predračuna na obračun del
  • izdelava računa, obračunskih situacij
  • vrste in oblike obračunov
  • gradbeni dokumenti: gradbena knjiga, gradbeni dnevnik
  • posebnosti pri obračunu posameznih vrst del
  • finančni plan
  • morabitno znižanje plačila zaradi napak
  • reševanje sporov in zapletov
obračun izvršenih del