Tečaj uporabe programa Cening Biznis/Manager

Spoznali boste vse, kar potrebujete za delo s programom Cening, tako da boste lahko samostojno pripravljali popise in predračune:

  • Kako začeti
  • Kaj je popis, cena
  • Delo s postavkami, skupinami postavk
  • Lastne postavke
  • Nastavitev cen
  • Popust: vrste popustov
  • Priprava predračuna
cening tecaj

Tečaj poteka 5 šolskih ur, v majhni skupini, s prenosniki. Lahko prinesete svojega.